Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी

नोंदणीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांची यादी सन २००९
अ.क्र. नांव अ.क्र. नांव
१. अक्कीवाटे सुहास गुणधर १८. कुलकर्णी सुनिल दिगंबर
२. बेडगकर सुभाष एच. १९. कुलकर्णी प्रसाद पी.
३. भोसले एच.पी. २०. माने जयप्रकाश दिवाकर
४. भोसले श्रीकांत मल्हारराव २१. माने दादासो रामचंद्र
५. बाबर तानाजी भिकाजी २२. मांगले सुनिल साताप्पा
६. बेरी प्रमोद राजाराम २३. निंबाळकर सतिश ज.
७. चंद्राले अशोक नामदेव २४. पुरोहित रामचंद्र सुबान्ना
८. चौगुले अशोक नामदेव २५. पोवार प्रमोद गणपतराव
९. दिवाण विनायक वसंत २६. पाटील ईश्वरगौंड शिवगौंड
१०. हावळ प्रशांत मधूकर २७. पाटील शिवदत्त शंकर
११. इंगळे बी.डी. २८. सुर्यवंशी आनंदराव नानासाहेब
१२. इंगळे प्रविण भिमराव २९. शिंदे अतुल विजय
१३. जाधव नरेंद्र मारूतराव ३०. शेट्टी विवेकानंद गंगाराम
१४. केसकर विक्रांत रामचंद्र ३१. वायचळ जयंत शंकरराव
१५. खुर्द विरुपाक्ष गणपती ३२. सुर्यवंशी आनंदराव नानासाहेब
१६. कुंभोजकर महेश ना. ३३. वणकुंद्रे राजेंद्र सुरेश
१७. कुंभार नितीन सदाशिव ३४. यादव श्रीकांत पांडुरंग
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation