कोल्हापूर महानगरपालिका ही शहराची प्रतिनिधिक संस्था आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावश्यक प्रश्नांशी निगडित असणारी संस्था त्यांना सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी सतत प्रयत्नशिल असते. मूलभूत अशा स्वच्छता, पाणी, रस्ते, अग्निशमन या सेवा देण्याबरोबरच प्रशस्त अशी मैदाने, वाचनालय, सार्वजनिक बागा यासारख्या सुविधाही महानगरपालिका उपलब्ध करुन देत आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्व सेवा नागरिकांपर्यंत पोहचाव्यात, त्यांचा सहभाग मिळावा यासाठी महानगरपालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून कोल्हापूर महानगरपालिकेने स्वतःची वेबसाईट सुरु केली.

आपण सर्व जाणताच की हे जग झपाट्याने प्रगती करीत आहे. जगाच्या काना कोप-याशी संगणकाच्या माध्यमाने आपण थेट संपर्क साधू शकतो. राजर्षि शाहू महाराजांच्या या करवीर नगरीने कला, क्रिडा, शिक्षण, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, संशोधन, समाजकारण, राजकारण अशा अनेक क्षेत्रात सर्वांगाने विकास केला आहे. त्या सर्व नोंदीचे एकत्रिकरण म्हणजे हि वेबसाईट आहे. सर्व प्रमुख ऎतिहासिक आणि भौगोलिक माहिती तसेच महत्वाच्या घटना इ. माहिती एकत्रितपणे वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून ते आजवरच्या प्रगतीचा धावता आढावा या वेबसाईटवर घेऊ शकाल. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

महानगरपालिका नागरिकांचे स्वास्थ्य व सुरक्षेसाठी सतत कार्यरत असते व त्याच्या मोबदल्यात नागरिक विविध कर भरत असतात. या विविध करांची माहिती, ते आकारण्याची पध्दत, त्यासाठी आवश्यक असणा-या अर्जाचे नमूने, ते भरण्याची माहिती अत्यंत सोप्या पध्दतीने व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आकलन होईल अशा स्वरुपात वेबसाईटवर संकलित केली आहे. तसेच, आपल्या शहराचा विकास आराखडा या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेने नागरिकांना त्याचाही उपयोग करुन घेता येईल. वेबसाईट चा वापर करुन नागरिक कर अदा करु शकतात. नागरिकांचा जाहिरनामा, शहराची माहिती, वार्षिक बजेट तसेच इतर महत्वाची माहिती उपलब्ध आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेची वेबसाईट मराठी व इंग्रजी भाषेत तयार करणेत आली आहे. मी कोल्हापूरच्या नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवांचा दर्जा वाढविणेसाठी माझ्या पातळीवर सर्वोत्तम प्रयत्न करेन. मी ई-गव्हर्नन्स प्रणालीद्वारे अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी प्रयत्न करेन. कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त या नात्याने मी कोल्हापूरच्या नागरिकांना खात्री देतो कि मी नागरिकांना देणेत येणा-या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे ध्येय साध्य करणेत तसेच आपली वेबसाईट ही ते ध्येय साध्य करणेसाठीचा एक पाऊल म्हणून उपयुक्त ठरेल यासाठी प्रयत्नशील राहिन. हार्दीक शुभेच्छा…!
  डॉ. मल्लिनाथ एस. कलशेट्टी
आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका