Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| कोल्हापूर विषयी |

कोल्हापुर हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे शहर असून प्राचीन काळापासून दक्षिण काशी या नावाने ते प्रसिध्द आहे. महालक्ष्मी मंदिर आणि जोतिबाचे मंदिर यामुळे हे एक प्रसिध्द तीर्थक्षेत्र म्हणुनही ओळखले जाते. तसेच ऐतिहासिकदृष्टया कोल्हापुर महत्वाचे शहर असून प्राचीन काळापासून ते विविध राजघराण्याचे राजधानीचे ठिकाण होते.
अधिक माहीती ...

| आपली महानगरपालिका |

एखाद्या शहराच्या इतिहासाचे साद-पडसाद तेथील लोकजीवनावर व विविध संस्थांवर प्रकर्षाने जाणवतात. कोल्हापूर शहराच्या आजच्या वैभवशाली विस्ताराचे बीज त्याच्या इतिहासात शोधता येते.
अधिक माहीती ...

| ई - गव्हर्नन्स |

शहरातील नागरीकांना महानगरपालिकेशी निगडीत असणा-या सेवा उपलब्ध करून देणे, सर्व स्तरावर माहिती उपलब्ध करून देणे तसेच सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, मुख्यत्वे ह्या उद्देशाने कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये ई - गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविणेत येत आहे.
अधिक माहीती ...

| आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका |


डॉ. मल्लिनाथ एस. कलशेट्टी (भा.प्र.से)
आयुक्त

आयुक्त संदेश :
महानगरपालिका ही शहराची प्रतिनिधिक संस्था आहे.नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाश्यक प्रश्नांशी निगडित असणारी संस्था त्यांना सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी सतत प्रयत्नशिल असते.मूलभूत अशा स्वच्छता, पाणी,रस्ते,अग्निशमन या सेवा देण्याबरोबरच प्रशस्त अशी मैदाने,सार्वजनिक बागा यासारख्या सुविधाही महानगरपालिका उपलब्ध करून देत आहे.नागरिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा लाभ मिळावा याकरिता महानगरपालिकेचे केशवराव भोसले नाट्यगृह आहे.एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत असताना,संगणकाचा कामकाजातील वापर अपरिहार्य आहे.महानगरपालिकेच्या सर्व सेवा नागरिकांपर्यंत पोहचाव्यात,त्यांचा सहभाग मिळावा यासाठी महानगरपालिकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून कोल्हापूर महानगरपालिकेने स्वतःची वेबसाईट सुरू केली आहे.आपण सर्व जाणताच की हे जग झपाट्याने प्रगती करीत आहे.जगाच्या काना कोप-याशी संगणकाच्या माध्यमाने आपण थेट संपर्क साधू शकतो.माहिती-तंत्रज्ञानाची ही गरूडझेप मानवी प्रगतिक्षेत्रातील आश्चर्यकारक ठरणारी आहे.राजर्षि शाहू महाराजांच्या या करवीर नगरीने कला,क्रीडा,शिक्षण,विज्ञान,उद्योग, व्यापार,संशोधन,समाजकारण,राजकारण अशा अनेक क्षेत्रात सर्वांगाने विकास केला आहे.त्या सर्व नोंदीचे एकत्रीकरण म्हणजे ही वेबसाईट आहे.


नवीन घरफाळा आकारणीसाठी ऑनलाईन अर्ज - घरफाळा विभाग

कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेरून जिल्ह्यात आलेल्या नागरिकांचे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या फॉर्मवर सर्व नागरिकांची माहिती भरणेबाबत

रस्त्यावर समारंभाच्या व उत्सवाच्या प्रसंगी मंडप किंवा कोणतेही तात्पुरते बांधकामाबाबत तक्रारी नोंदणी करणेसाठी उपलब्ध करून देणेत आलेले पोर्टल


pdfनिवडणूक खर्च – अंतिम दर तक्ता

मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/१

मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/२

मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/३

मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/४

मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/५

मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/१

मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/२

मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/३

मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/४

मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/५

कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थ नगर) – अंतिम मतदार यादी

कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – अंतिम मतदार यादी


कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थनगर) – प्रारूप मतदार यादी

कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – प्रारूप मतदार यादी

English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation